Türk – Sırp Ekonomi Derneği, Sırbistan’daki Türk ve Sırp işinsanlarına hizmet vermek üzere 2016 yılında Belgrad’da kurulmuştur. Derneğimizin faaliyetleri ile Türk ve Sırp firmaları arasındaki işbirliği geliştirilmekte, ayrıca yatırımcılara karar alma sürecinde yardımcı olunarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlanmaktadır.

Türkiye’den Sırbistan’a yatırımlarda 2015 yılından bu yana artış kaydedilmektedir. Türk firmaları bugüne kadar Sırbistan’da altyapı, üstyapı, inşaat, tekstil, konaklama, perakendecilik gibi pek çok konuda faaliyet göstermektedir. Sırbistan’da yaklaşık 10.000 kişiye istihdam sağlayan Türk şirketlerinin sayısı 2015 yılında 130 civarında iken 2020 yılında 800’ü, toplam yatırım da 2018 yılı itibarıyla Bir Milyar €’yu aşmıştır.

Misyonumuz, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek, Sırp ve Türk şirketleri arasındaki işbirliğine destek olmaktır.