Derneğimiz, Sırbistan’daki Türk-Sırp işinsanları için bir forum oluşturmaktadır. Sırbistan’da yaşayan ve çalışan, Türkiye ile Sırbistan arasında ticari faaliyet gösteren, Türk, Sırp veya başka bir ülke vatandaşı gerçek kişiler ve tüzel kişiler; Derneğimize üye olabilirler.

Türk-Sırp Ekonomi Derneği tarafından düzenlenen toplantılar, üyelerimize bir platform sağlamakta ve yeni iş bağlantıları ve yeni iş fırsatları oluşturmak için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Türk-Sırp İşadamları Derneği toplantıları samimi bir ortamda, resmi ve gayri-resmi olarak düzenlenmektedir.

Üyelik paketine bağlı olarak üyelerimiz, organizasyon ve toplantılar sırasında stand veya internet sitemizde logo bulundurabilmektedir.