TSPU predstavlja foruma Tursko-srpske ekonomske zajednice u Srbiji. Svi privrednici koji žive i rade u Srbiji turskog porekla, privrednici koji predstavljaju ili izražavaju poslovne interese između Turske i Srbije, bilo da su srpskog ili drugog porekla, mogu biti naši članovi.

Događaji koje organizuje Tursko-srpsko privredno udruženje pružaju našim članovima platformu i nude razne mogućnosti za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i novih poslovnih prilika. TSPU organizuje prijateljske, formalne i neformalne sastanke i događaje.

Zavisno od nivoa članstva, članovi mogu dobiti svoj logo na našem veb sajtu, na štandovima tokom organizacija i tokom sastanaka.