TSPU pruža unapređenje ekonomske saradnje između Republike Srbije i Republike Turske, istovremeno podstičući promociju poslovnih i investicionih potencijala ove dve zemlje. TSPU zastupa interese privrede i privrednika Republike Turske i Republike Srbije. Ovo udruženje pruža podršku turskim i srpskim kompanijama putem poslovnih informacija, konsultacija i poslovnog posredovanja. Takođe pruža informacije o mogućim ulaganjima u Republiku Srbiju i Republiku Tursku.