Članovi našeg udruženja su pravna i fizička lica koja posluju u Republici Srbiji. Naši članovi su eminentni poslovni ljudi iz različitih privrednih sektora: bankarstva, finansija, turizma, građevinarstva, infrastrukture, proizvodnje kartona i plastike, proizvodnje građevinskih materijala, tekstilne industrije, poljoprivrede, računovodstvenih i konsultativnih usluga, veleprodaja itd.