Yabancıların Sırbistan’da İkamet ve İstihdamına İlişkin Yeni Kurallar

Istihdama dayali geçici ikamet onayi için gereken belgeler

Yasal yükümlükleri bildirim