Septembarski radni doručak održan je u organizaciji kompanije NLC doo

Septembarski radni doručak održan je u organizaciji kompanıje NLC doo. Naši članovi su imali mogućnost da uspostave nove poslovne kontakte, pronađu partnere za saradnju i razviju dugoročne veze koje donose obostranu korist. Takođe su imali priliku da dobiju detaljne informacije o logistici od člana Upravnog odbora udruženja i domaćina ovog događaja, kompanije NLC doo.

Kompanija New Logistic Concept je porodična kompanija čija je delatnost podeljena u dva sektora. Prvi poslovni sektor obuhvata kompletne logističke i konsultantske usluge u oblasti logistike, uključujući sve vrste međunarodnog i domaćeg transporta, špedicije, carinsko zastupanje i skladištenje robe u Javnom carinskom magacinu. Drugi poslovni sektor obuhvata prodaju i zastupništvo za grube građevinske materijale (betonski čelik, kamena vuna za izolaciju, siporeks blokovi).

Zahvaljujemo se NLC timu i svim našim članovima koji su učestvovali. Radujemo se susretu na predstojećim događajima!

Tursko-srpsko privredno udruženje

Working breakfast in September was organized by NLC doo company

Share This Story