Radni doručak u novembru održan je u prostorijama Mazars Srbija

Naš šesti radni doručak održan je u prostorijama Mazars Srbija. Tokom događaja, sjajni tim ove međunarodne revizorske kuće održao je kratku prezentaciju o svojim aktivnostima i sektorima. Kao i obično, sastanak je završen B2B sastancima.

Mazars je poznata svetska kompanija koja pruža usluge revizije, poreza i savetovanja. Kompanija Mazars funkcioniše kao ujedinjeno partnerstvo, sa jednim integrisanim timom koji poseduje stručnost i kulturološko razumevanje za pružanje posebnih i personalizovanih usluga u računovodstvu i reviziji, poreskim, finansijskim, konsultantskim i pravnim uslugama.

Zahvalni smo Mazars timu i našim članovima na učešću. Radujemo se susretu na narednim događajima.

Tursko-srpsko privredno udruženje

Šesti radni doručak Tursko-srpskog privrednog udruženja
Šesti radni doručak Tursko-srpskog privrednog udruženja
Šesti radni doručak Tursko-srpskog privrednog udruženja

Share This Story