Predsednik našeg udruženja g. Kenan Bozkurt je izabran za predstavnika Srbije Svetskog turskog poslovnog saveta (DTIK), koji deluje pod okriljem Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Turske (DEİK).

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Predsednik Izvršnog odbora Tursko-srpskog privrednog udruženja gospodin Kenan Bozkurt, imenovan za predstavnika Srbije od strane Svetskog turskog poslovnog saveta (DTİK), koji deluje pod okriljem Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Turske (DEİK – www.deik.org.tr).

Po osnivanju 1986. godine, DEIK-u su dodeljeni sledeći zadaci: da organizuje i upravlja spoljno-ekonomskim odnosima turskog privatnog sektora, posebno u pogledu spoljne trgovine, međunarodnih investicija, usluga, ugovaranja i logistike, da analizira mogućnosti investiranja u zemlji i u inostranstvu, da pomogne u jačanju izvoza zemlje i da koordinira slične aktivnosti poslovnog razvoja. Trenutno DEIK ima radna veća u 139 zemalja i kao osnivač 97 organizacija, u bazi DEİK-a postoje kompanije iz svakog sektora.

Izborom g. Kenana Bozkurta kao predstavnik DTİK-a, članovi Tursko-srpskog privrednog udruženja imaće pristup svim bazama podataka i mogućnostima koje pruža DEİK. Čvrsto verujemo da će sinergija koja će se stvoriti biti korisna za ekonomiju obe zemlje kao i za članove našeg udruženja.

TSPU

Podelite sa prijateljima