Predsednik Tursko-srpskog privrednog udruženja, g. Fatih Karadža, uručio je plaketu zahvalnosti g. Draganu Raduloviću, vlasniku kompanije CBS International doo

Predsednik našeg udruženja g. Fatih Karadža je uručio plaketu zahvalnosti g. Draganu Raduloviću, vlasniku kompanije CBS International, jedne od najvećih konsultantskih kuća za nekretnine u Srbiji, koji je pružio nesebičnu pomoć turskim područjima pogođenim razornim zemljotresima u februaru ove godine.

Na sastanku, pored veoma važnog gesta solidarnosti u teškim vremenima u nadi da se slične katastrofe više neće ponoviti, naglašeno je da neplanska i neodgovarajuća gradnja prouzrokuju razaranja, te je samim tim značaj sektora nekretnina veoma bitan.

Share This Story