Tursko-srpsko privredno udruženje sastalo se sa predstavnicima NALED-a

NALED je nazavisno i neprofitno udruženje kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na unapređenju uslova poslovanja u Srbiji. Sa blizu 340 članova i timom od 100 angažovanih stručnjaka, NALED predlaže promene i podržava reforme kako bi privrednicima olakšao rad, povećala efikasnost državne uprave i poboljšao kvalitet života građana. Od osnivanja 2006. godine, realizovao je 215 projekata ekonomskog razvoja uz podršku međunarodnih partnera kao što su USAID, GIZ, EU, SIDA, EBRD, SDC, Svetska banka, UNDP kao i privatnih donatora.

Tokom uvodnog sastanka, kome su prisustvovali predsednik našeg udruženja Fatih Karadža i članovi Upravnog odbora Uroš Popović i Boban Nikolić, razgovaralo se o potencijalnim oblastima saradnje našeg udruženja i NALED-a. Postignuta je načelna saglasnost da se Udruženja međusobno podržavaju u svojim aktivnostima. Zahvaljujemo se predsednici NALED-a gđi Violeti Jovanović i Koordinatorki za članstvo, gđi Stefani Kostić na gostoprimstvu.

Prvi sastanak TSPU i NALED-a

Share This Story