U Srbiji upriličen prijem za članove Svetskog turskog poslovnog veća (DTIK)

Sa učešćem predsednika i članova Tursko-srpskog privrednog udruženja, priređen je prijem koji je organizovala Turska ambasada u Beogradu za Svetsko tursko poslovno veće. Ambasador Hami Aksoy je pozvao turske poslovne ljude da posluju u Srbiji i postanu članovi DEİK-a (Dijalog ekonomske saradnje Turske). Aksoy je istakao otpornost turske radne snage, navodeći primere kompanija iz Kahramanmaraşa i Gaziantepa koje su brzo obnovile svoje poslovanje i počele da rade u Beogradu nakon zemljotresa.

Naglašavajući visok nivo odnosa između Srbije i Turske, Aksoy je pomenuo da je bliska veza između predsednika dve zemlje otvorila vrata za saradnju. Takođe je napomenuo rastuće turske investicije u Srbiji i paralelni razvoj trgovine.

Osman Arslan, predsednik DEİK-a Tursko-srpskog poslovnog saveta, rekao je da stvaraju investicione mogućnosti iz Turske u Srbiju. Oslanjajući se na planove širenja Halkbanke u Srbiji, Arslan je naglasio ekonomsku moć turskog naroda i obećao finansijsku podršku poslovnoj zajednici.

Levent Sadık Ahmet, predsednik Saveta predstavnika DTİK-a za Balkan, izjavio je da su se okupili kako bi unapredili komunikaciju među predstavnicima dijaspore i razvili zajedničke projekte. Ahmet je istakao važnost Turske na Balkanu i istakao ulogu DTİK-a u okupljanju turskih poslovnih ljudi putem dijasporne diplomatije radi formiranja mreže komunikacije.

Aziz Arslan, generalni direktor Halkbank Srbija i predstavnik DTİK-a za Srbiju, pomenuo je da su turska udruženja i fondacije došle pod okrilje DTİK-a. Arslan je izrazio napore da se poveća vidljivost turske poslovne zajednice na međunarodnom nivou i da se ojačaju njihove saradnje.

Sırbistan'da Dünya Türk İş Konseyi resepsiyonu düzenlendi (DEİK)

Share This Story